Nghi thức cúng thần lúa người Ê-đê
(kontumnay) - Dân tộc Ê-đê ở các tỉnh Tây Nguyên tổ chức nhiều nghi lễ. Và đó thường là ...
Lễ hội mừng nhà Rông
(kontumnay) - Lễ hội mừng nhà Rông
Chiến trường Đăk Tô – Tân Cảnh
(kontumnay) - Chiến trường Đăk Tô – Tân Cảnh thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, cách thị xã Kon Tum 42km về phía bắc.
Nhà rông Tây Nguyên
(kontumnay) - Nhà rông Tây Nguyên chỉ có ở những buôn làng ở bắc Tây Nguyên, đặc biệt ở Kon Tum.
Tổng quan tỉnh Kon Tum
(kontumnay) - Tổng quan tỉnh Kon Tum