1283

CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN

Địa chỉ : Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 0603 848 237
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 0603 848 237
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 04/06/2013
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Nhiệm